KÜLDETÉS

 

Társaságunk stratégiája azon alapul, hogy a megrendelőink körében az általunk végzett tevékenységek folyamatos, jó minőségű teljesítésével elismerést és piacot szerezzen.

Szolgáltatási tevékenységünk megfelel a vonatkozó jogszabályokban, hatósági előírásokban, szabványokban és nemzetközi ajánlásokban megfogalmazott biztonságtechnikai, műszaki és minőségi követelményeknek és szerződéses partnereink igényeinek, valamint a gyártási rendszerünk kielégíti az MSZ EN ISO 3834 szabványsorozat követelményeit, valamint a nyomástartó berendezések gyártása megfelel a 97/23/EC számú EU direktíva illetve az annak megfelelő 9/2001(IV.5) GM rendelet előírásainak.
A folyamatos megfelelés érdekében a megrendelőink felé vállalt szerződéses kötelezettségeinket sikeresen teljesítjük. A megrendelőink elégedettségét folyamatosan figyelemmel kísérjük, mérjük, és mindent elkövetünk ennek növelése érdekében. Minőségirányítási rendszerünket az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványnak megfelelően működtetjük, tanúsíttatjuk, a működés hatékonyságát folyamatos figyelemmel kíséréssel és méréssel, belső auditokkal biztosítjuk, a rendszert helyesbítő és megelőző intézkedésekkel folyamatosan javítjuk. A munkák megfelelő minőségben való elvégzéshez szükséges tárgyi- és infrastrukturális erőforrásokat biztosítjuk, munkánk során korszerű technológiákat, eszközöket, módszereket alkalmazunk
Külön figyelmet fordítunk az emberi erőforrás folyamatos fejlesztésére, amelyről rendszeres képzések keretében gondoskodunk. Környezetünkért érzett felelősségünk alapján határoztuk környezetirányítási rendszerünk MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti működtetését és fenntartását a társaság teljes gázvezeték építési és szerelési tevékenységére vonatkozóan. Támogatjuk a környezetszennyezést megelőző megoldások alkalmazását, törekszünk környezetbarát anyagok felhasználására.
Törekszünk a keletkező építési és bontási hulladék, illetve az anyaghulladék, -törmelék csökkentésére, valamint ezek magasabb arányú szakszerű újrafelhasználására, ezáltal a hulladéklerakók terhelésének csökkentésére, és a föld ásványkészletének megóvására.
Törekszünk a talajszennyezések megelőzésére illetve mértékük csökkentésére.

 

RAMICO Kft. © 2012